Moreller

Produktbilete

Søtkirsebær (eller moreller som ein seier lokalt ) er nytt produkt på Hakastad - Eit felt på 3 da er under utvikling - halve feltet er planta - resten i 2011 og vil få eit Voensystem som dekkesystem. Det vert berre planta kjøtmoreller og sesongen vil vera frå om lag 25.juli til ca 20 august. Sortane er Techlovan, Van, Lapins, Kordia og Regina. Alt på svaktveksande Giselastammer.
Me har heile tida hatt litt sjølplukk av moreller og det vil me halda fram med - ta kontakt.
Bilete er frå eit 3 år gamalt Lapinstre på Hakastad i 2010. (planta som 2åring).

Produkta

Kontakt

Ulvik Frukt & Cideri Asbjørn Børsheim
Hakastad
5730 Ulvik
Org. 983 035 256

Tlf. +47 91 10 22 15
e-brev: asbjorn.borsheim (snabel-a) ulvik.org

Om Ulvik Frukt & Cideri

Ulvik Frukt&Cideri er ei familiebedrift på garden Hakastad. Garden ligg sørvendt og solrikt midt i fruktbygda Ulvik i Hardanger.
Målet vårt er å utvikla ei bedrift som er tufta på kvalitet, kultur og kompetanse.
Me dyrkar dei vanlege...

Ulvik frukt & Cider